Maganda Ako

Maganda ako…
Sabi ng nanay ko…

Sinabi nya yun ng walang pagaalinlangan dahil sa kanyang mga mata, ako na mula sa kanya ang pinakamaganda.

Sinabi nya yun ng buo ang pagtitiwala na ang kagandahan ko ay hindi lamang sa panlabas na anyo kundi hangang sa kaibuturan.

Sinabi nya yun dahil siya mismo ang humulma sa bawat sulok ng pagkatao na mayroon ako.

Sinabi nya yun…

At tulad nya,
ako rin ay naniniwala na maganda ako.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s