One day

One day I will find love
And not the kind who will love me despite my shortcomings
Not even the kind who will love me and accept all my flaws.
I want the kind of love who will look at me
And list all the great things that he can see…

Like how I am great at laughing, even at lame jokes…
Like how my skin looks radiant without make up on…
Like how unique my mind works even when I am like a dork
Like how I can’t ride bikes, but never backs down on long walks
Like how I can’t drive but is the best passenger
Like how I fangirl over BTS … Period (.)

The list will go on, so I hope to find love…a love who will find me beautiful and amazing.

You are beautiful, I say

You are beautiful, I say.

I say this because your eyes let me see your chaste soul.
I say this because your nose breathes in fresh perspectives.
I say this because your lips say the purest thoughts.
I say this because your ears listen even to the darkest stories.
I say this because your touch assures me of the gentlest comfort.

I say all these things because I know you.
I know that you are beautiful no matter what other people say.

Maganda Ako

Maganda ako…
Sabi ng nanay ko…

Sinabi nya yun ng walang pagaalinlangan dahil sa kanyang mga mata, ako na mula sa kanya ang pinakamaganda.

Sinabi nya yun ng buo ang pagtitiwala na ang kagandahan ko ay hindi lamang sa panlabas na anyo kundi hangang sa kaibuturan.

Sinabi nya yun dahil siya mismo ang humulma sa bawat sulok ng pagkatao na mayroon ako.

Sinabi nya yun…

At tulad nya,
ako rin ay naniniwala na maganda ako.